Vwo: complete opleiding
VAVO brengt je verder

Vwo: complete opleiding

Op het VAVO volg je binnen het vwo klas 5 en 6 in één jaar. Je kunt kiezen voor een complete vwo-opleiding of voor één of enkele vakken. Je kiest dus alleen de vakken die voor jou interessant zijn. Ben je nog geen 18? Dan moet je ingeschreven staan bij een school voor voortgezet onderwijs.

Toelating

Toelatingseisen vwo, tweejarig traject

 • havo-diploma
 • vwo 4 met een overgangsbewijs naar vwo 5
 • vwo 5 gedoubleerd

Toelatingseisen vwo, eenjarig traject

 • havo-diploma met een cijfergemiddelde van 7.0 of hoger bij het eindcijfer havo. Het C.E.-gemiddelde moet ook minimaal 7.0 zijn.
 • vwo 5 gedoubleerd (afhankelijk van de situatie van de leerling)
 • vwo 6 – niet geslaagd

De toelatingscommissie beslist of je wordt toegelaten tot de havo. De toelatingscommissie kijkt hiervoor naar je vooropleiding en je ontwikkeling (cijferlijsten, certificaten en dossier). Ook kijkt de commissie of je bij een van de informatiebijeenkomsten van het VAVO bent geweest.

Hoe ziet de vwo-opleiding eruit?

De vwo-opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Gemeenschappelijk deel
 • Profieldeel
 • Vrij deel (keuze-examenvak)
 • Profielwerkstuk

Profielen

Je kunt kiezen uit de volgende profielen:

 • cultuur en maatschappij
 • economie en maatschappij
 • natuur en gezondheid
 • natuur en techniek

Bekijk hier het overzicht van de vakken per profiel.

Lestijden

Elk vak wordt op één lesmoment in de week gegeven.

Studiebelasting

Naast het bijwonen van de lessen moet je ervoor zorgen dat je voldoende tijd reserveert voor zelfstudie. Natuurlijk hangt dit af van je profielkeuze, vooropleiding en niet te vergeten je studievaardigheid.

Kosten

Voor een WEB-leerling:

 • De schoolboeken zijn voor eigen rekening.
 • Als deeltijder betaal je cursusgeld: ongeveer € 100,- per vak per jaar.
 • Als voltijder betaal je aan DUO het wettelijk lesgeld. Voor meer informatie zie www.duo.nl.
 • Deeltijders en voltijders kunnen een tegemoetkoming voor studiekosten aanvragen. Kijk voor meer informatie op www.duo.nl
 • Afhankelijk van het aantal vakken dat je volgt,  bedraagt de vrijwillige schoolbijdrage* voor dit schooljaar € 67,50 (voor één of twee vakken) of € 87,50.

Voor een uitbestede leerling:
De vrijwillige schoolbijdrage* voor dit schooljaar bedraagt € 87,50. De lessen en de schoolboeken zijn gratis.

* Uit de vrijwillige schoolbijdrage worden onder meer betaald: het gebruik van schoollaptops, ondersteuning voor enkele vakken, kopieerwerk voor extra lesmateriaal, gratis fruit voor de leerlingen. 

Locatie VAVO: Sypel 2 in Harderwijk

Vragen over aanmelden

Als je informatie wilt hebben over aanmelding bij Vavo: stuur een mail naar vavo@landstede.nl.

Programma van Toetsing en Afsluiting

Open het programma van Toetsing en Afsluiting hier