Vwo: complete opleiding

Op het VAVO volg je binnen het vwo klas 5 en 6 in één jaar. Je kunt kiezen voor een complete vwo-opleiding of voor één of enkele vakken. Je kiest dus alleen de vakken die voor jou interessant zijn. Ben je nog geen 18? Dan moet je ingeschreven staan bij een school voor voortgezet onderwijs.

Toelating

Toelatingseisen vwo, tweejarig traject

 • havo-diploma
 • vwo 4 met een overgangsbewijs naar vwo 5
 • vwo 5 gedoubleerd

Toelatingseisen vwo, eenjarig traject

 • havo-diploma met een cijfergemiddelde van 7.0 of hoger bij het eindcijfer havo. Het C.E.-gemiddelde moet ook minimaal 7.0 zijn.
 • vwo 4 met een overgangsbewijs naar vwo 5 (afhankelijk van de situatie van de leerling)
 • vwo 5 gedoubleerd (afhankelijk van de situatie van de leerling)
 • vwo 6 – niet geslaagd

De toelatingscommissie beslist of je wordt toegelaten tot de havo. De toelatingscommissie kijkt hiervoor naar je vooropleiding en je ontwikkeling (cijferlijsten, certificaten en dossier). Ook kijkt de commissie of je bij een van de informatiebijeenkomsten van het VAVO bent geweest.

Hoe ziet de vwo-opleiding eruit?

De vwo-opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Gemeenschappelijk deel
 • Profieldeel
 • Vrij deel (keuze-examenvak)
 • Profielwerkstuk

Profielen

Je kunt kiezen uit de volgende profielen:

 • cultuur en maatschappij
 • economie en maatschappij
 • natuur en gezondheid
 • natuur en techniek

Bekijk hier het overzicht van de vakken per profiel.

Lestijden

Elk vak wordt op één lesmoment in de week gegeven.

Studiebelasting

Naast het bijwonen van de lessen moet je ervoor zorgen dat je voldoende tijd reserveert voor zelfstudie. Natuurlijk hangt dit af van je profielkeuze, vooropleiding en niet te vergeten je studievaardigheid.

Kosten

Voor een WEB-leerling:

 • Afhankelijk van het aantal vakken dat je volgt, bedragen de schoolkosten voor dit schooljaar € 67,50 (voor één of twee vakken) of € 87,50.
 • De schoolboeken zijn voor eigen rekening.
 • Als deeltijder betaal je cursusgeld: ongeveer € 100,- per vak per jaar.
 • Als voltijder betaal je lesgeld: naar verwachting € 608,- in het schooljaar 2021 – 2022 in verband met coronamaatregelen.
 • Deeltijders en voltijders kunnen een tegemoetkoming voor studiekosten aanvragen. Kijk voor meer informatie op www.duo.nl

Voor een uitbestede leerling:
De schoolkosten voor dit schooljaar bedragen € 87,50.
De schoolboeken zijn gratis.

 

Waar kun je het VAVO volgen:

Harderwijk
Westeinde 31

Aanmelden

Wil jij je aanmelden voor het VAVO? Dan nodigen we je graag eerst uit voor een van onze verplichte informatiebijeenkomsten. Om toegelaten te worden, is het namelijk belangrijk dat jij één van de informatiebijeenkomsten bijwoont. We leggen de gang van zaken op het VAVO uit en aan het eind van deze bijeenkomst maken we samen met jou een onderwijstraject op maat. Na de bijeenkomst kun je je definitief aanmelden. 

Elke inschrijving geldt voor één jaar. De toelatingscommissie beslist of je wordt toegelaten. 

Je krijgt meestal binnen twee weken te horen of je bent toegelaten. Als het vakantie is, kan dit langer duren.

De informatiebijeenkomsten voor het schooljaar 2021-2022 zijn inmiddels geweest. Wil je je nog aanmelden voor het VAVO? Dat kan! Stuur een mail naar vavo@landstede.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op.