Vwo complete opleiding

De vwo-opleiding is bestemd voor (jong) volwassenen die een vwo-diploma willen halen. Op het VAVO volg je binnen het vwo klas 5 en 6 in één jaar. Wanneer je nog geen 18 jaar bent, dan moet je ingeschreven staan bij een school voor voortgezet onderwijs. Je kunt een complete opleiding doen, of één of enkele vakken. Je kiest dus alleen de vakken die voor jou interessant zijn.

Toelating

 • Havo-diploma met gemiddeld een 6,6 als eindcijfer en gemiddeld een 6,0 als centraal examencijfer. Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde moet het centraal examencijfer 6,0 of hoger zijn.
 • Vwo 4 overgangsbewijs naar vwo 5
 • Vwo 5 gedoubleerd
 • Vwo 6 niet geslaagd

De toelatingscommissie beslist aan de hand van de vooropleiding en de getoonde vorderingen (cijferlijsten, certificaten en dossier) en na een intakebijeenkomst of je wordt toegelaten tot de vwo-opleiding.

Inhoud vwo-opleiding
De vwo-opleiding bestaat uit vier onderdelen:


 • Gemeenschappelijk deel
 • Profieldeel
 • Vrij deel
 • Profielwerkstuk
 • Rekentoets

Gemeenschappelijk deel


 • Nederlands
 • Engels
 • Frans of Duits
 • Maatschappijleer
 • Profielwerkstuk
 • Rekentoets

Profielen

Cultuur en Maatschappij

 • Geschiedenis
 • Wiskunde A, B of C

Profielkeuzevak:

 • 1 keuze maken uit aardrijkskunde of economie
 • 1 keuze maken uit kunst-beeldend, Frans of Duits

Economie en Maatschappij

 • Economie
 • Wiskunde A of B
 • Geschiedenis

Profielkeuzevak:
1 keuze maken uit aardrijkskunde, Frans, Duits of management & organisatie

Natuur en Gezondheid

 • Biologie
 • Wiskunde A of B
 • Scheikunde

Profielkeuzevak:
1 keuze maken uit aardrijkskunde, natuurkunde

Natuur en Techniek

 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Wiskunde B

Profielkeuzevak: Biologie

Vrij deel

Voor alle profielen geldt dat je nog examenkeuzevakken volgt.

 

Waar kun je VAVO volgen?


Harderwijk

Westeinde 31

Aanmelden

Je kunt je nu al direct aanmelden. 
Je wordt dan uitgenodigd voor een verplichte informatiebijeenkomst. Na afloop kun je je definitief aanmelden. Je krijgt meestal binnen twee weken daarna te horen of je bent toegelaten (in vakanties kan dit langer duren).