Welkom bij StartCollege
We helpen je op weg naar een mooie toekomst

Start.route: Samen maken we het verschil

In de regio Zwolle zijn er volop vacatures op entreeniveau en mbo-niveau 2 in de sectoren techniek, bouw, transport en logistiek, schoonmaak, voeding/horeca, veiligheid en in de agrarische sector. Ondanks dat, is het voor een groep kwetsbare jongeren en (jong)volwassenen met een entreediploma (niveau 1) of mbo-niveau 2 diploma lastig om een passende en duurzame plek op de arbeidsmarkt te vinden.

Dit zijn vaak jongeren en (jong)volwassenen die door verschillende redenen een moeilijke start in het onderwijs hebben gehad. Zij gaan vaak aan de slag via een uitzendbureau of beschikken over een tijdelijk arbeidscontract. Hierdoor lopen zij een groter risico om werkloos te raken en vinden vaak moeilijk hun weg terug naar werk of onderwijs. Zij hebben vaak baat bij een persoonlijke, praktijkgerichte opleiding en een extra steuntje in de rug bij hun start op de arbeidsmarkt.

Deltion College en StartCollege (onderdeel van Landstede Groep), willen deze jongeren en (jong)volwassenen graag helpen naar een succesvolle start op de arbeidsmarkt. Met de Start.route investeren we in de talenten en ontwikkeling van deze jongeren en (jong)volwassenen. Dit doen we samen met (regionale) bedrijven, onderwijsinstellingen, zorgorganisaties, gemeenten en overheid. Met deze partners creëren we een samenwerkingsverband rondom de jongeren en (jong)volwassenen.

Wat doen we?

Versterken van intake sluitende aanpak
Het is belangrijk dat iedere student een passend traject volgt met de juiste ondersteuning, zodat hij/zij dit succesvol kan doorlopen. Na aanmelding bij de Start.route volgt daarom een uitgebreide kennismaking (oriëntatieprocedure). Er wordt gekeken naar wie de student is, wat hij/zij wil bereiken, waar kansen liggen en wat hij/zij nodig heeft om de gestelde doelen te bereiken. Daarnaast wordt er gekeken naar de talenten van de student en in welke sectoren binnen de regio deze talenten het beste tot hun recht komen. Vervolgens wordt er een maatwerktraject uitgestippeld in samenwerking met de partners. 

Versterken hybride maatwerktrajecten
Binnen de Start.route ontwikkelen we hybride onderwijstrajecten in samenwerking met bedrijven. Dit betekent dat het onderwijs niet in school maar in de praktijk wordt gegeven. De student werkt mee binnen het bedrijf en leert in en van de praktijk. Door deze publiek private samenwerkingsverbanden zorgen we voor een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.

Studenten werken aan specifieke beroepsvaardigheden, algemene vaardigheden, werknemersvaardigheden, kennis van technologie en digitale vaardigheden. Het is belangrijk dat studenten deze kennis en vaardigheden bezitten, omdat het hen weerbaar en wendbaar maakt op de snel veranderende arbeidsmarkt.


Versterken van de begeleiding op stage en tijdens het werk
We vinden het belangrijk om de student op een goede en passende manier te begeleiden. Daarom investeren we ook in de begeleiding van de student op zijn/haar werkplek. We inventariseren ondersteunings- en scholingsbehoeften van de praktijkopleiders, ontwikkelen professionaliseringtrajecten en zorgen voor een informatieloket waar praktijkopleiders terecht kunnen met begeleidingsvragen. Door de begeleiding op de werkplek te versterken, creëren we een praktijkomgeving waar de student succesvol kan leren en werken.

Begeleiding richting arbeidsmarkt/vervolgtraject (doorleer- en doorwerkcoaching)
Zodra de student het opleidingstraject succesvol heeft afgerond, stroomt hij/zij door naar de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding. Om deze stap te verkleinen en om uitval te voorkomen begeleiden we de student nog tot 2 jaar na de diplomering. De begeleiding wordt uitgevoerd door doorleer- en doorwerkcoaches.

Samen maken we het verschil
De Start.route is op zoek naar partners die samen met ons, het Deltion College en StartCollege, jongeren en (jong)volwassenen in kwetsbare posities willen begeleiden naar een kansrijke en duurzame plaats op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Bent u de partner die wij zoeken? En bent u benieuwd welke grote voordelen dit voor uw bedrijf of organisatie heeft? Lees 

Start.route in het kort:

 • Belang van de jongeren en (jong)volwassenen staat voorop; deze doelgroep begeleiden naar een kansrijke en duurzame plek op de arbeidsmarkt en in de samenleving.

 • Onderwijs, overheid en ondernemers investeren in de talenten en ontwikkeling van jongeren en (jong)volwassenen in een kwetsbare positie.

 • Door middel van samenwerking tussen publiek en private organisaties zorgen voor een sluitende route naar werk.

Partners

De volgende partners hebben zich verbonden aan de Start.route:

Partner worden?

Wij geven u de voordelen op een rij.

Bedrijf

 • Een directe kans om potentiële werknemers aan u te binden en op te leiden;
 • Bijdragen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen;
 • Studenten een goede start geven op de arbeidsmarkt;
 • Samenwerken met een bijzondere groep studenten en een bijdrage leveren aan hun talentontwikkeling;
 • Handvatten en ondersteuning bij het begeleiden van studenten en (toekomstige) werknemers;
 • Meedenken over praktijkgericht onderwijs;
 • Startende werknemers krijgen nog twee jaar begeleiding van school/overheid.

Onderwijs- of zorgorganisatie 

 • Het verbeteren van de doorstroom (via een entree-opleiding) naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt en in de samenleving;
 • Participeren in een sterk samenwerkingsverband rond de doelgroep en gebruik maken van elkaars expertise;
 • Ontschotten en verbinden: samen maatwerkoplossing voor de jongeren of (jong)volwassenen vormgeven.

Gemeente of overheid 

 • Keten in beeld;
 • Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt in beeld;
 • Integrale domeinoverstijgende aanpak – ketenaanpak.
Contact
Mirle Vrielink
Programmamanager Start.route,
info@startroute.nl