Internationale Schakelklas

De Internationale Schakelklas (ISK) is er voor anderstalige nieuwkomers van 12 tot 18 jaar, die nog maar kort in ons land zijn. Het leren van de Nederlandse taal staat centraal in alle lessen. Daarnaast bereiden wij je voor op een volgende studie in het voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs. Je kunt op elk moment van het jaar instromen.

Voor wie?
De Internationale Schakelklas is bedoeld voor anderstalige jongeren van 12 tot 18 jaar.

Welke vakken krijg je?
Je krijgt onder andere: Nederlands als tweede taal (NT2), Engels, wiskunde, beeldende vorming, sport, oriëntatie op beroep, en digitale vaardigheden. Kun je het Latijnse schrift nog niet (goed genoeg) lezen en schrijven, dan leer je dat eerst. Je krijgt vervolgens vakken die voor je vervolgopleiding nodig zijn. Verder maken we je wegwijs in de Nederlandse cultuur en samenleving.

Na de Internationale Schakelklas
Leerlingen stromen na een traject van ongeveer twee jaar uit naar regulier vervolgonderwijs (voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs). Dit hangt af van je leeftijd, interesse, vooropleiding en het behaalde niveau voor NT2, Engels en wiskunde.

Wat kost deze opleiding?
De Internationale Schakelklas is voortgezet onderwijs en alle kosten en leermiddelen worden door de overheid betaald. Voor extra activiteiten en voorzieningen vragen we wel een jaarlijkse bijdrage van € 60,-.

 

Misgana Aegosom – leerling ISK

De leraren zorgen ervoor dat je het goed snapt.

‘Ik vind het leuk op de ISK, omdat de leraren langzaam spreken en je het dan goed snapt.’

Voorbereiding op Entree

Wil je na ISK een entreeopleiding  
(= mbo-niveau 1) volgen? Dan bieden wij je een traject waarin we je voorbereiden op de doorstroom naar deze opleiding. Je leert onder andere meer over ICT, Nederlands, Leren Loopbaan Burgerschap en studievaardigheden.

Waar kun je ISK volgen?

  • Harderwijk
    Mecklenburglaan 3
  • Zwolle
    Rechterland 1
    Rieteweg 12