Internationale Schakelklas

De Internationale Schakelklas (ISK) is er voor anderstalige nieuwkomers van 12 tot 18 jaar, die nog maar kort in ons land zijn. Het leren van de Nederlandse taal staat centraal in alle lessen. Daarnaast bereiden wij je voor op een volgende studie in het voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs. Je kunt op elk moment van het jaar instromen.

Voor wie?
Deze opleiding is vooral bedoeld voor jongeren (12 tot 18 jaar) uit bijvoorbeeld Afghanistan, China, Hongarije, Eritrea, Polen, Somalië of Syrië. Je hebt geen vooropleiding nodig.

Welke vakken krijg je?
Je krijgt onder andere: Nederlands als tweede taal (NT2), Engels, wiskunde, beeldende vorming, sport, oriëntatie op beroep, en digitale vaardigheden. Kun je het Latijnse alfabet nog niet (goed genoeg) lezen en schrijven, dan leer je dat eerst.

Je krijgt vervolgens een maatwerkaanbod van vakken die voor je vervolgopleiding nodig zijn. Verder maken we je wegwijs in de complexe Nederlandse cultuur en samenleving.

Na de Internationale Schakelklas
Leerlingen stromen na een traject van ongeveer twee jaar uit naar regulier vervolgonderwijs (voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs). Dit hangt af van je leeftijd, interesse, vooropleiding en het behaalde niveau voor NT2, Engels en wiskunde.

Wat kost deze opleiding?
De Internationale Schakelklas is voortgezet onderwijs en alle kosten en leermiddelen worden door de overheid betaald. Voor extra activiteiten en voorzieningen vragen we wel een jaarlijkse bijdrage.

 

Waar kun je ISK volgen?

  • Harderwijk
    Mecklenburglaan 3
  • Zwolle
    Rechterland 1
    Rieteweg 12

Voorbereiding op Entree

Wil je na ISK Entree volgen? Dan bieden wij je een traject waarin we je voorbereiden op de doorstroom naar de mbo-opleiding op niveau 1. Je leert onder andere meer over ICT, Nederlands, maar ook hoe je een werkstuk maakt.