Gemeenten en instanties

StartCollege biedt voor gemeenten en instanties diverse opleidingstrajecten op maat. Met deze trajecten zorgen wij voor een betere aansluiting van medewerkers op de arbeidsmarkt.

De samenleving en arbeidsmarkt veranderen in hoog tempo. Trends maken dat banen verdwijnen of veranderen. StartCollege speelt hier op en biedt diverse maatwerktrajecten, waardoor medewerkers de aansluiting op de arbeidsmarkt vergroten. Hierbij valt te denken aan:

  • Taalondersteuning en taalverbetering voor anderstaligen
  • Volwassenenonderwijs
  • Inburgeringstrajecten
  • Entree-opleiding

Samen stellen we de opleidingsbehoefte en –vraag vast en bieden u hierbij een passend traject. Binnen de trajecten staat de aansluiting met de arbeidsmarkt centraal. We richten ons bijvoorbeeld niet alleen op algemene vaardigheden, maar ook op branche specifieke. Zo worden medewerkers zelfredzaam, vakbekwaam en komen zij in hun kracht.

StartCollege heeft nauwe samenwerking met de regionale arbeidsmarkt in Harderwijk, Zwolle en omgeving.

Wilt u weten wat StartCollege voor u kan betekenen of heeft u een specifieke vraag? Neem contact op met onze relatiebeheerders voor een vrijblijvende kennismaking.

 

ReferentiesIlse van Dieren - Axxor:
'We hebben een goede ervaring met StartCollege. Het contact verliep goed, er was veel overleg tussen mij en docent. Het lesmateriaal is in overleg met ons samengesteld zodat medewerkers echte praktijksituaties tegenkwamen bij de training. Ik vond de invloed die wij hadden op het lesmateriaal prettig. De docente was professioneel en de medewerkers die de lessen volgden waren enthousiast over haar. De cursus heeft goed bijgedragen aan het taalgevoel van onze medewerkers. Ze zijn zich bewuster van alle regels bij het schrijven en passen deze regels toe.'

Paulien Veldman - Veldmaz:
'De cursussen ‘Nederlands op de werkvloer’ hebben veel opgeleverd voor onze deelnemers. De Poolse werknemers zijn nu beter in staat om met de klanten en Nederlandse collega’s te communiceren. Een paar werknemers kunnen inmiddels zelfstandig naar een klant om werkzaamheden uit te voeren.'

Heico Booyink - Pan Oston:
'Door de cursus ‘Engels op de werkvloer’ zijn onze logistieke medewerkers beter in staat te communiceren met de Engelse transporteurs.'

Bas Niezing - Zehnder Group:
'Binnen de Zehnder Group is Engels internationaal de voertaal. De in-house opleiding “English Communication” heeft een aantal van onze medewerkers een op maat gemaakte cursus gegeven, waardoor zij zich meer comfortabel voelen bij conversaties in het Engels.'


Chantal Vos - Inclusief Groep
'StartCollege en Inclusief Groep bieden passende leer-werkroutes voor jongeren in kwetsbare positie.' 

Gerrit Marskamp - De diamant van Midden Nederland
‘Samen met StartCollege pakken we kansen voor het ontwikkelen van vakmanschap.'

 

Erik Molenberg - Concerned
'Met StartCollege hebben we een partner die maatwerk levert waar de jongeren echt wat aan hebben.'

Hans van Halteren Relatiebeheerder StartCollege regio Zwolle
Corry Mosterd Relatiebeheerder StartCollege regio Harderwijk