Gemeenten en instanties

StartCollege biedt voor gemeenten en instanties diverse opleidingstrajecten op maat. Met deze trajecten zorgen wij voor een betere aansluiting van medewerkers op de arbeidsmarkt.

De samenleving en arbeidsmarkt veranderen in hoog tempo. Trends maken dat banen verdwijnen of veranderen. StartCollege speelt hier op en biedt diverse maatwerktrajecten, waardoor medewerkers de aansluiting op de arbeidsmarkt vergroten. Hierbij valt te denken aan:

  • Taalondersteuning en taalverbetering voor anderstaligen
  • Volwassenenonderwijs
  • Inburgeringstrajecten
  • Entree-opleiding

Samen stellen we de opleidingsbehoefte en –vraag vast en bieden u hierbij een passend traject. Binnen de trajecten staat de aansluiting met de arbeidsmarkt centraal. We richten ons bijvoorbeeld niet alleen op algemene vaardigheden, maar ook op branche specifieke. Zo worden medewerkers zelfredzaam, vakbekwaam en komen zij in hun kracht.

StartCollege heeft nauwe samenwerking met de regionale arbeidsmarkt in Harderwijk, Zwolle en omgeving.

Wilt u weten wat StartCollege voor u kan betekenen of heeft u een specifieke vraag? Neem contact op met onze relatiebeheerders voor een vrijblijvende kennismaking.

 

Hans van Halteren Relatiebeheerder StartCollege regio Zwolle
Ineke Arends Relatiebeheerder StartCollege regio Harderwijk