Welkom bij het StartCollege

StartCollege is een school van Landstede Groep, die zich met gepersonaliseerd onderwijs richt op het versterken van de positie van jongeren en (jong)volwassenen met afstand tot onderwijs of vervolgstudie, maatschappij en arbeidsmarkt. 

Dit zijn vaak jongeren en (jong-)volwassenen zonder diploma of startkwalificatie. En anderstaligen, waaronder volwassenen en hoogopgeleiden, die werken aan een nieuw toekomstperspectief.

Dit wordt mogelijk gemaakt door een groep van professionals die door integratie van specifieke onderwijssoorten en –activiteiten nauw samenwerken. StartCollege bestaat uit: Entree, Internationale Schakelklas (ISK), Volwasseneneducatie en Inburgering, Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO) en de academie voor Zelfstandigheid (avZ).

Zij staan voor een succesvolle studie en loopbaan van de leerlingen, studenten en cursisten, gebaseerd op persoonlijke groei en het verwerven van vaardigheden en kennis (subjectivering, kwalificering en socialisering). Dat doen zij door hen vanuit passie en professie te coachen bij het verkrijgen van nieuw perspectief op de toekomst en een zelfstandige plek in de samenleving.

 

Samsom Tsegay

Mijn motto is hard werken voor een mooie toekomst!

'Op school leer ik veel. De docenten zijn super goed. Als ik iets niet begrijp leggen zij het goed uit en inspireren ons om hard te werken voor een goede toekomst.'