Welkom bij het StartCollege

StartCollege is een school van Landstede Groep, die zich met gepersonaliseerd onderwijs richt op het versterken van de positie van jongeren en (jong)volwassenen met afstand tot onderwijs of vervolgstudie, maatschappij en arbeidsmarkt. 

Dit zijn vaak jongeren en (jong-)volwassenen zonder diploma of startkwalificatie. En anderstaligen, waaronder volwassenen en hoogopgeleiden, die werken aan een nieuw toekomstperspectief.

Dit wordt mogelijk gemaakt door een groep van professionals die door integratie van specifieke onderwijssoorten en –activiteiten nauw samenwerken. StartCollege bestaat uit: Entree, Internationale Schakelklas (ISK), Volwasseneneducatie en Inburgering, Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO) en de academie voor Zelfstandigheid (avZ).

Zij staan voor een succesvolle studie en loopbaan van de leerlingen, studenten en cursisten, gebaseerd op persoonlijke groei en het verwerven van vaardigheden en kennis (subjectivering, kwalificering en socialisering). Dat doen zij door hen vanuit passie en professie te coachen bij het verkrijgen van nieuw perspectief op de toekomst en een zelfstandige plek in de samenleving.

 

‘Nu komen collega’s bij mij met vragen’

Samer was 19 toen hij vanuit Syrië naar Nederland vluchtte. Een nieuwe start in een land waar de taal je vreemd is. Al snel startte hij met de inburgeringscursus en stroomde vervolgens door naar de Entreeopleiding bij StartCollege. ‘Ik wilde graag werken en naar school. In Syrië volgde ik de opleiding meubelmaker en werkte ik binnen het bedrijf van mijn vader. In Nederland wilde ik hiermee verder.’ Stagelopen ging goed en al snel kreeg hij een baan bij meubelfabriek Te Boveldt. Rik Drost, werkgever van Samer: Samer wil hard werken en dan kom je ergens. Als het soms lastig is vanwege de taal moet je het meer uitleggen. Daar groei je in en kom je met elkaar uit. Hij doet het super, het is heel knap als je ziet wat hij in twee jaar heeft bereikt.’ Samer: ‘Nu komen collega’s bij mij met vragen!’