Vmbo-tl complete opleiding

Op het VAVO volg je binnen het vmbo-tl (theoretische leerweg) klas 3 en 4 in één jaar. Je kunt, naast de vmbo-tl-vakken, ook alvast starten met een beroepsopleiding. Je kunt kiezen voor een complete opleiding. Maar je kunt ook één of enkele vakken kiezen die voor jou interessant zijn.

Toelating

 • Overgangsbewijs van 3 naar 4 vmbo-tl
 • Je bent niet geslaagd voor vmbo-tl 4
 • Je bent dubbeldoublant in 3 havo

De toelatingscommissie beslist aan de hand van vooropleiding en je getoonde vorderingen (cijferlijsten, certificaten en dossier) en na een informatiebijeenkomst of je wordt toegelaten tot vmbo-tl.

Inhoud vmbo-tl-opleiding

De opleiding bestaat uit 7 vakken en een profielwerkstuk.

Gemeenschappelijk deel

 • Nederlands
 • Maatschappijleer
 • Engels

 • Profielwerkstuk
 • Rekentoets

Profielen
Je maakt een keuze uit één van de volgende profielen:

Zorg en Welzijn


 • Biologie

Eén vak uit:

 • Wiskunde
 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde

Economie

 • Economie

Eén vak uit:

 • Duits
 • Wiskunde

Landbouw

 • Wiskunde

Eén vak uit:

 • Nask1 (Natuurkunde)
 • Biologie

Techniek

 • Wiskunde
 • Nask1 (natuurkunde)

Vrije deel
Per profiel volg je nog 2 examenkeuzevakken.

 • Duits
 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Wiskunde
 • Economie
 • Biologie
 • Nask 1 (natuurkunde)
 • Nask 2 (scheikunde)

Waar kun je VAVO volgen?


Harderwijk

Westeinde 31

Aanmelden

Je kunt je nu al direct aanmelden. 
Je wordt dan uitgenodigd voor een verplichte informatiebijeenkomst. Na afloop kun je je definitief aanmelden. Je krijgt meestal binnen twee weken daarna te horen of je bent toegelaten (in vakanties kan dit langer duren).