Vmbo-tl: complete opleiding

Volg je vmbo-tl (theoretische leerweg) op het VAVO, dan doe je klas 3 en 4 in één jaar. Je kunt de complete opleiding doen, maar je kunt ook één of enkele vakken kiezen die voor jou interessant zijn. Daarnaast kun je, als je maximaal 2 vmbo-tl-vakken volgt, alvast starten met een mbo-opleiding.

Toelating

 • Overgangsbewijs van vmbo-tl 3 naar vmbo-tl 4.
 • Je bent niet geslaagd voor vmbo-tl.
 • Je bent twee keer blijven zitten in havo 3.

De toelatingscommissie beslist of je wordt toegelaten tot vmbo-tl. De toelatingscommissie kijkt hiervoor naar je vooropleiding en je ontwikkeling (cijferlijsten, certificaten en dossier). Ook kijkt de commissie of je bij een van de informatiebijeenkomsten van het VAVO bent geweest.

Hoe ziet de vmbo-tl-opleiding eruit?

De opleiding bestaat uit 7 vakken. Deze zijn verdeeld over een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel. Ook maak je een profielwerkstuk.

Gemeenschappelijk deel

 • Nederlands
 • Engels
 • Maatschappijleer
 • Profielwerkstuk

Profielen

Je kiest een van de volgende profielen:

1. Zorg en Welzijn
Biologie

En nog 1 vak:
Kiezen uit wiskunde, geschiedenis of aardrijkskunde.

2. Economie
Economie

En nog 1 vak:
Kiezen uit Duits of wiskunde.

3. Landbouw
Wiskunde

En nog 1 vak:
Kiezen uit nask 1 (natuurkunde) of biologie

4. Techniek
Wiskunde (verplicht) en nask 1 (natuurkunde, verplicht)


Vrije deel

Per profiel volg je nog 2 examenkeuzevakken. Je kunt kiezen uit:

 • Duits
 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Wiskunde
 • Economie
 • Biologie
 • Nask 1 (natuurkunde)
 • Nask 2 (scheikunde)

Lestijden

Bijna alle vakken worden op één lesmoment in de week gegeven.

Studiebelasting

Naast het bijwonen van de lessen moet je ervoor zorgen dat je voldoende tijd reserveert voor zelfstudie. Natuurlijk hangt dit af van je vooropleiding en niet te vergeten je studievaardigheid.

Kosten

Voor een WEB-leerling:

 • Afhankelijk van het aantal vakken dat je volgt, bedragen de schoolkosten voor dit schooljaar € 67,50 (voor één of twee vakken) of € 87,50.
 • De schoolboeken zijn voor eigen rekening.
 • Als deeltijder betaal je cursusgeld: ongeveer € 100,- per vak per jaar.
 • Als voltijder betaal je lesgeld: naar verwachting € 608,- in het schooljaar 2021 – 2022 in verband met coronamaatregelen.
 • Deeltijders en voltijders kunnen een tegemoetkoming voor studiekosten aanvragen. Kijk voor meer informatie op www.duo.nl

Voor een uitbestede leerling:
De schoolkosten voor dit schooljaar bedragen € 87,50. De schoolboeken zijn gratis.

 

Waar kun je het VAVO volgen:

Harderwijk
Westeinde 31

Aanmelden

Wil jij je aanmelden voor het VAVO? Dan nodigen we je graag eerst uit voor een van onze verplichte informatiebijeenkomsten. Om toegelaten te worden, is het namelijk belangrijk dat jij één van de informatiebijeenkomsten bijwoont. We leggen de gang van zaken op het VAVO uit en aan het eind van deze bijeenkomst maken we samen met jou een onderwijstraject op maat. Na de bijeenkomst kun je je definitief aanmelden.

Elke inschrijving geldt voor één jaar. De toelatingscommissie beslist of je wordt toegelaten. 

Je krijgt meestal binnen twee weken te horen of je bent toegelaten. Als het vakantie is, kan dit langer duren.

De informatiebijeenkomsten voor het schooljaar 2021-2022 zijn inmiddels geweest. Wil je je nog aanmelden voor het VAVO? Dat kan! Stuur een mail naar vavo@landstede.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op.