Vmbo-tl: complete opleiding

Volg je vmbo-tl (theoretische leerweg) op het VAVO, dan doe je klas 3 en 4 in één jaar. Je kunt de complete opleiding doen, maar je kunt ook één of enkele vakken kiezen die voor jou interessant zijn. Daarnaast kun je, als je maximaal 2 vmbo-tl-vakken volgt, alvast starten met een mbo-opleiding.

Toelating

 • Overgangsbewijs van vmbo-tl 3 naar vmbo-tl 4.
 • Je bent niet geslaagd voor vmbo-tl.
 • Je bent twee keer blijven zitten in havo 3.

De toelatingscommissie beslist of je wordt toegelaten tot vmbo-tl. De toelatingscommissie kijkt hiervoor naar je vooropleiding en je ontwikkeling (cijferlijsten, certificaten en dossier). Ook kijkt de commissie of je bij een van de informatiebijeenkomsten van het VAVO bent geweest.

Hoe ziet de vmbo-tl-opleiding eruit?

De opleiding bestaat uit 7 vakken. Deze zijn verdeeld over een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel. Ook maak je een profielwerkstuk.

Gemeenschappelijk deel

 • Nederlands
 • Engels
 • Maatschappijleer
 • Profielwerkstuk

Profielen

Je kiest een van de volgende profielen:

1. Zorg en Welzijn
Biologie

En nog 1 vak:
Kiezen uit wiskunde, geschiedenis of aardrijkskunde.

2. Economie
Economie

En nog 1 vak:
Kiezen uit Duits of wiskunde.

3. Landbouw
Wiskunde

En nog 1 vak:
Kiezen uit nask 1 (natuurkunde) of biologie

4. Techniek
Wiskunde (verplicht) en nask 1 (natuurkunde, verplicht)


Vrije deel

Per profiel volg je nog 2 examenkeuzevakken. Je kunt kiezen uit:

 • Duits
 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Wiskunde
 • Economie
 • Biologie
 • Nask 1 (natuurkunde)
 • Nask 2 (scheikunde)

Lestijden

Bijna alle vakken worden op één lesmoment in de week gegeven.

Studiebelasting

Naast het bijwonen van de lessen moet je ervoor zorgen dat je voldoende tijd reserveert voor zelfstudie. Natuurlijk hangt dit af van je vooropleiding en niet te vergeten je studievaardigheid.

Kosten

Voor een WEB-leerling:

 • De schoolboeken zijn voor eigen rekening.
 • Als deeltijder betaal je cursusgeld: ongeveer € 100,- per vak per jaar.
 • Als voltijder betaal je aan DUO het wettelijk lesgeld. Voor meer informatie zie www.duo.nl.
 • Deeltijders en voltijders kunnen een tegemoetkoming voor studiekosten aanvragen. Kijk voor meer informatie op www.duo.nl
 • Afhankelijk van het aantal vakken dat je volgt,  bedraagt de vrijwillige schoolbijdrage* voor dit schooljaar € 67,50 (voor één of twee vakken) of € 87,50.

Voor een uitbestede leerling:

De vrijwillige schoolbijdrage* voor dit schooljaar bedraagt € 87,50. De lessen en de schoolboeken zijn gratis.

* Uit de vrijwillige schoolbijdrage worden onder meer betaald: het gebruik van schoollaptops, ondersteuning voor enkele vakken, kopieerwerk voor extra lesmateriaal, gratis fruit voor de leerlingen.

 

Waar kun je het VAVO volgen:

Harderwijk
Westeinde 31

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor het schooljaar 2023-2024? Dan nodigen we je graag eerst uit voor een van onze verplichte informatiebijeenkomsten. Vanaf half mei 2023 worden er weer informatiebijeenkomsten georganiseerd. Om toegelaten te worden tot het VAVO, is het namelijk belangrijk dat jij één van deze bijeenkomsten bijwoont. We leggen de gang van zaken op het VAVO uit en aan het eind van de informatiebijeenkomst maken we samen met jou een onderwijstraject op maat. Na de bijeenkomst kun je je definitief aanmelden.

Elke inschrijving geldt voor één jaar. De toelatingscommissie beslist of je wordt toegelaten.

Je krijgt meestal binnen twee weken te horen of je bent toegelaten. Als het vakantie is, kan dit langer duren.

Voor meer informatie: stuur een mail naar vavo@landstede.nl