Vmbo-tl: complete opleiding

Volg je vmbo-tl (theoretische leerweg) op het VAVO, dan doe je klas 3 en 4 in één jaar. Je kunt de complete opleiding doen, maar je kunt ook één of enkele vakken kiezen die voor jou interessant zijn. Ook kun je alvast starten met een beroepsopleiding in het mbo.

Toelating

 • Overgangsbewijs van vmbo-tl 3 naar vmbo-tl 4.
 • Je bent niet geslaagd voor vmbo-tl.
 • Je bent twee keer blijven zitten in havo 3.

De toelatingscommissie beslist of je wordt toegelaten tot vmbo-tl. De toelatingscommissie kijkt hiervoor naar je vooropleiding en je ontwikkeling (cijferlijsten, certificaten en dossier). Ook kijkt de commissie of je bij een van de informatiebijeenkomsten van het VAVO bent geweest.

Inhoud
De opleiding bestaat uit 7 vakken. Deze zijn verdeeld over een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel. Ook maak je een profielwerkstuk.

Gemeenschappelijk deel

 • Nederlands
 • Maatschappijleer
 • Engels
 • Profielwerkstuk
 • Rekentoets

Profielen
Je kiest een van de volgende profielen:

1. Zorg en Welzijn

 • Biologie

En nog 1 vak:
Kiezen uit wiskunde, geschiedenis of aardrijkskunde.

2. Economie

 • Economie

En nog 1 vak:
Kiezen uit Duits of wiskunde.

3. Landbouw

 • Wiskunde

En nog 1 vak:
Kiezen uit Nask1 (natuurkunde of biologie)

4. Techniek

 • Wiskunde
 • Nask1 (natuurkunde)


Vrije deel
Per profiel volg je nog 2 examenkeuzevakken. Je kunt kiezen uit:

 • Duits
 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Wiskunde
 • Economie
 • Biologie
 • Nask 1 (natuurkunde)
 • Nask 2 (scheikunde)

Kosten

 • Voor een WEB-leerling:
  Afhankelijk van het aantal vakken dat je volgt, zijn de schoolkosten voor dit schooljaar € 67,50 of € 87,50. Daarnaast betaal je ongeveer € 100,- per vak per schooljaar. Ook de schoolboeken zijn voor eigen rekening. Je kunt een tegemoetkoming voor studiekosten aanvragen. Kijk hiervoor op duo.nl.

 • Voor een uitbestede leerling:
  Afhankelijk van het aantal vakken dat je volgt, zijn de schoolkosten voor dit schooljaar € 87,50. De schoolboeken zijn gratis.

Waar kun je het VAVO volgen:

Harderwijk
Westeinde 31

Aanmelden

Wil jij je aanmelden? Vul dan het aanmeldformulier in. We nodigen je daarna uit voor een informatiebijeenkomst. Om toegelaten te worden, is het is belangrijk dat jij er dan bent. Na de bijeenkomst kun je je definitief aanmelden. Je krijgt meestal binnen twee weken daarna te horen of je bent toegelaten. Als het vakantie is, kan dit langer duren.