Certificaten: vmbo-tl, havo en vwo

Je kunt ook voor één of enkele vakken een certificaat halen. Dit kan voor vmbo-tl, havo en vwo. Je kiest alleen dat wat voor jou interessant is!

De vakken

Vmbo-tl

 • Aardrijkskunde
 • Biologie
 • Duits
 • Economie
 • Engels
 • Geschiedenis
 • Maatschappijleer
 • Nask 1 (natuurkunde)
 • Nask 2 (scheikunde)
 • Nederlands
 • Wiskunde

Havo

 • Aardrijkskunde
 • Biologie
 • Duits
 • Economie
 • Engels
 • Frans
 • Geschiedenis
 • Kunst (beeldende vorming)
 • Bedrijfseconomie
 • Maatschappijleer
 • Natuurkunde
 • Nederlands
 • Scheikunde
 • Wiskunde A
 • Wiskunde B

Vwo

 • Aardrijkskunde
 • Biologie
 • Duits
 • Economie
 • Engels
 • Frans
 • Geschiedenis
 • Kunst (beeldende vorming)
 • Bedrijfseconomie
 • Maatschappijleer
 • Natuurkunde
 • Nederlands
 • Scheikunde
 • Wiskunde A
 • Wiskunde B

Kosten

 • Voor een WEB-leerling:
  Afhankelijk van het aantal vakken dat je volgt, is de vrijwillige schoolbijdrage* voor dit schooljaar € 67,50 (voor één of twee vakken) of € 87,50. Daarnaast betaal je ongeveer € 100,- per vak per schooljaar. Ook de schoolboeken zijn voor eigen rekening. Je kunt een tegemoetkoming voor studiekosten aanvragen. Kijk hiervoor op duo.nl.

 • Voor een uitbestede leerling:
  De vrijwillige schoolbijdrage* voor dit schooljaar is € 87,50 per schooljaar. De lessen en schoolboeken zijn gratis.

* Uit de vrijwillige schoolbijdrage worden onder meer betaald: het gebruik van schoollaptops, ondersteuning voor enkele vakken, kopieerwerk voor extra lesmateriaal, gratis fruit voor de leerlingen.

Waar kun je het VAVO volgen:

Harderwijk
Westeinde 31

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor het schooljaar 2023-2024? Dan nodigen we je graag eerst uit voor een van onze verplichte informatiebijeenkomsten. Vanaf half mei 2023 worden er weer informatiebijeenkomsten georganiseerd. Om toegelaten te worden tot het VAVO, is het namelijk belangrijk dat jij één van deze bijeenkomsten bijwoont. We leggen de gang van zaken op het VAVO uit en aan het eind van de informatiebijeenkomst maken we samen met jou een onderwijstraject op maat. Na de bijeenkomst kun je je definitief aanmelden.

Elke inschrijving geldt voor één jaar. De toelatingscommissie beslist of je wordt toegelaten.

Je krijgt meestal binnen twee weken te horen of je bent toegelaten. Als het vakantie is, kan dit langer duren.

Voor meer informatie: stuur een mail naar vavo@landstede.nl