Certificaten: vmbo-tl, havo en vwo

Je kunt ook voor één of enkele vakken een certificaat halen. Dit kan voor vmbo-tl, havo en vwo. Je kiest alleen dat wat voor jou interessant is!

De vakken

Vmbo-tl
Aardrijkskunde
Biologie
Duits
Economie
Engels
Geschiedenis
Maatschappijleer
Nask 1 (natuurkunde)
Nask 2 (scheikunde)
Nederlands
Wiskunde

NIEUW! Spaans (basis):
Leer op het niveau A1 Spaans spreken en schrijven.

Havo
Aardrijkskunde
Biologie
Duits
Economie
Engels
Frans
Geschiedenis
Kunst (beeldende vorming)
Management & Organisatie
Maatschappijleer
Natuurkunde
Nederlands
Scheikunde
Wiskunde A
Wiskunde B

Vwo
Aardrijkskunde
Biologie
Duits
Economie
Engels
Frans
Geschiedenis
Kunst (beeldende vorming)
Management & Organisatie
Maatschappijleer
Natuurkunde
Nederlands
Scheikunde
Wiskunde A
Wiskunde B
Wiskunde C

Kosten

  • Voor een WEB-leerling:
    Afhankelijk van het aantal vakken dat je volgt, zijn de schoolkosten voor dit schooljaar € 67,50 of € 87,50. Daarnaast betaal je ongeveer € 100,- per vak per schooljaar. Ook de schoolboeken zijn voor eigen rekening. Je kunt een tegemoetkoming voor studiekosten aanvragen. Kijk hiervoor op duo.nl.

  • Voor een uitbestede leerling:
    Afhankelijk van het aantal vakken dat je volgt, zijn de schoolkosten voor dit schooljaar € 87,50. De schoolboeken zijn gratis.

Waar kun je het VAVO volgen:

Harderwijk
Westeinde 31

Aanmelden

Wil jij je aanmelden voor het VAVO? Dan nodigen we je graag eerst uit voor een van onze informatiebijeenkomsten. Om toegelaten te worden, is het namelijk belangrijk dat jij één van de informatiebijeenkomsten bijwoont. Na de bijeenkomst kun je je definitief aanmelden. Je krijgt meestal binnen twee weken te horen of je bent toegelaten. Als het vakantie is, kan dit langer duren.