Havo complete opleiding

Op het VAVO volg je binnen het havo klas 4 en 5 in één jaar. Je kunt kiezen voor een complete havo-opleiding of voor één of enkele vakken. Je kiest dan alleen de vakken die voor jou interessant zijn. Ben je nog geen 18? Dan moet je ingeschreven staan bij een school voor voortgezet onderwijs.

Toelating

 • Mavo-diploma met 6 vakken op D-niveau met minimaal een 6,6 gemiddeld
 • Vmbo-tl -diploma met minimaal een 6,6 gemiddeld als eindcijfer en een 6,0 gemiddeld voor het centraal eindexamen. Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde moet het CE-cijfer 6,0 of hoger zijn. 
  Heb je een mavo- of vmbo-tl-diploma, dan volg je altijd een tweejarig traject.

 • Havo 3 met een overgangsbewijs naar havo 4
 • Havo 4
 • Havo 5 - niet geslaagd
 • Vwo 3 met overgangsbewijs naar vwo 4
 • Vwo 4

De toelatingscommissie beslist aan de hand van de vooropleiding en de getoonde vorderingen (cijferlijsten, certificaten en dossier), en na een informatiebijeenkomst of je wordt toegelaten tot de havo-opleiding.

Inhoud havo-opleiding
De havo-opleiding bestaat uit vier onderdelen:

 • Gemeenschappelijk deel
 • Profieldeel
 • Vrij deel
 • Profielwerkstuk
 • Ckv
 • Rekentoets

Gemeenschappelijk deel

 • Nederlands
 • Engels
 • Maatschappijleer
 • Profielwerkstuk
 • Ckv
 • Rekentoets

Profielen

Cultuur & Maatschappij

 • Geschiedenis
 • Frans of Duits

Profielkeuzevak: 

 • 1 keuze uit aardrijkskunde of economie
 • 1 keuze uit kunst-beeldende vorming of Frans of Duits

Economie & Maatschappij

 • Wiskunde A of B
 • Economie
 • Geschiedenis

Profielkeuzevak: 1 keuze maken uit aardrijkskunde of Frans of Duits of Management & Organisatie

Natuur & Gezondheid

 • Wiskunde A of B
 • Biologie
 • Scheikunde

Profielkeuzevak: 1 keuze maken uit aardrijkskunde of natuurkunde

Natuur & Techniek

 • Wiskunde B
 • Natuurkunde
 • Scheikunde

Profielkeuzevak: Biologie

Vrij deel
Voor alle profielen geldt dat je nog een examenkeuzevak volgt.

Waar kun je VAVO volgen?


Harderwijk

Westeinde 31

Aanmelden

Je kunt je nu al direct aanmelden. 
Je wordt dan uitgenodigd voor een verplichte informatiebijeenkomst. Na afloop kun je je definitief aanmelden. Je krijgt meestal binnen twee weken daarna te horen of je bent toegelaten (in vakanties kan dit langer duren).

Marijke Groeneveld

'Via VAVO bleek het mogelijk mijn doel te bereiken'

'Toen ik op de basisschool zat, kreeg ik jeugdreuma. Erg vervelend, daarom besloot ik wat lager in te stappen op de middelbare school. Ik begon op vmbo-kader, stroomde door naar vmbo-tl en startte de mbo-opleiding Directiesecretaresse. In die periode kreeg ik eindelijk de juiste medicijnen, waardoor ik me ineens een stuk beter voelde. Omdat ik mijn opleiding nogal saai vond, ging het gelijk kriebelen: het liefst wilde ik naar het hbo. Via VAVO bleek het mogelijk om dat doel te bereiken. Ik volg nu havo 4 en 5. Dit jaar doe ik examen in het ene deel van de vakken, volgend jaar staat het andere deel op het programma. Fijn, want hierdoor kan ik me goed focussen. Elke week heb ik 4 lessen van 2,5 uur en de rest van het schoolwerk doe ik thuis. Het zelfstandig werken gaat prima, omdat ik mijn diploma écht heel graag wil halen. Ik kijk uit naar het moment dat ik hem in mijn handen heb. Plan is dan om naar Amsterdam te gaan en te beginnen met de hbo-opleiding Sociaal-Juridische Dienstverlening. Ik heb er zin in!'