Havo: complete opleiding

Op het VAVO volg je binnen de havo klas 4 en 5 in één jaar. Heb je een mavo- of vmbo-tl-diploma, dan is dat twee jaar. Je kunt kiezen voor een complete havo-opleiding of voor één of enkele vakken. Je kiest dan alleen de vakken die voor jou interessant zijn. Ben je nog geen 18? Dan moet je ingeschreven staan bij een school voor voortgezet onderwijs.

Toelating

Toelatingseisen havo, tweejarig traject

 • mavo-diploma met 6 vakken op D-niveau
 • vmbo-tl-diploma 
 • havo 3 met een overgangsbewijs naar havo 4
 • havo 4 
 • vwo 3 met een overgangsbewijs naar vwo 4
 • vwo 4

Toelatingseisen havo, eenjarig traject

 • mavo- of vmbo-tl-diploma met een cijfergemiddelde van 7.5 of hoger bij het eindcijfer vmbo-tl. Het C.E.-gemiddelde moet ook minimaal 7.5 zijn.
 • havo 4 (afhankelijk van de situatie van de leerling) 
 • havo 5 – niet geslaagd
 • vwo 3 met een overgangsbewijs naar vwo 4 (afhankelijk van de situatie van de leerling)
 • vwo 4 (afhankelijk van de situatie van de leerling) 
 • vwo 5 (afhankelijk van de situatie van de leerling)

De toelatingscommissie beslist of je wordt toegelaten tot de havo. De toelatingscommissie kijkt hiervoor naar je vooropleiding en je ontwikkeling (cijferlijsten, certificaten en dossier). Ook kijkt de commissie of je bij een van de informatiebijeenkomsten van het VAVO bent geweest.

Hoe ziet de havo-opleiding eruit?

De havo-opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Gemeenschappelijk deel
 • Profieldeel
 • Vrij deel (examenkeuzevak)
 • Profielwerkstuk

Profielen

Je kunt kiezen uit de volgende profielen:

 • cultuur en maatschappij
 • economie en maatschappij
 • natuur en gezondheid
 • natuur en techniek

Bekijk hier het overzicht van de vakken per profiel.

Lestijden

Elk vak wordt op één lesmoment in de week gegeven.

Studiebelasting

Naast het bijwonen van de lessen moet je ervoor zorgen dat je voldoende tijd reserveert voor zelfstudie. Natuurlijk hangt dit af van je profielkeuze, vooropleiding en niet te vergeten je studievaardigheid.

Kosten

Voor een WEB-leerling:

 • De schoolboeken zijn voor eigen rekening.
 • Als deeltijder betaal je cursusgeld: ongeveer € 100,- per vak per jaar.
 • Als voltijder betaal je aan DUO het wettelijk lesgeld. Voor meer informatie zie www.duo.nl.
 • Deeltijders en voltijders kunnen een tegemoetkoming voor studiekosten aanvragen. Kijk voor meer informatie op www.duo.nl
 • Afhankelijk van het aantal vakken dat je volgt,  bedraagt de vrijwillige schoolbijdrage* voor dit schooljaar € 67,50 (voor één of twee vakken) of € 87,50.

Voor een uitbestede leerling:
De vrijwillige schoolbijdrage* voor dit schooljaar bedraagt € 87,50. De lessen en de schoolboeken zijn gratis.

* Uit de vrijwillige schoolbijdrage worden onder meer betaald: het gebruik van schoollaptops, ondersteuning voor enkele vakken, kopieerwerk voor extra lesmateriaal, gratis fruit voor de leerlingen.

 

Waar kun je het VAVO volgen:

Harderwijk
Westeinde 31

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor het schooljaar 2023-2024? Dan nodigen we je graag eerst uit voor een van onze verplichte informatiebijeenkomsten. Vanaf half mei 2023 worden er weer informatiebijeenkomsten georganiseerd. Om toegelaten te worden tot het VAVO, is het namelijk belangrijk dat jij één van deze bijeenkomsten bijwoont. We leggen de gang van zaken op het VAVO uit en aan het eind van de informatiebijeenkomst maken we samen met jou een onderwijstraject op maat. Na de bijeenkomst kun je je definitief aanmelden.

Elke inschrijving geldt voor één jaar. De toelatingscommissie beslist of je wordt toegelaten.

Je krijgt meestal binnen twee weken te horen of je bent toegelaten. Als het vakantie is, kan dit langer duren.

Voor meer informatie: stuur een mail naar vavo@landstede.nl

Programma van Toetsing en Afsluiting

Open het programma van Toetsing en Afsluiting hier