Havo: complete opleiding

Op het VAVO volg je binnen de havo klas 4 en 5 in één jaar. Heb je een mavo- of vmbo-tl-diploma, dan is dat twee jaar. Je kunt kiezen voor een complete havo-opleiding of voor één of enkele vakken. Je kiest dan alleen de vakken die voor jou interessant zijn. Ben je nog geen 18? Dan moet je ingeschreven staan bij een school voor voortgezet onderwijs.

Toelating

 • Mavo-diploma: met 6 vakken op D-niveau met minimaal een 6,6 gemiddeld.
 • Vmbo-tl-diploma: met minimaal een 6,6 gemiddeld als eindcijfer en een 6,0 gemiddeld voor het centraal examen. Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde moet het centraal examencijfer 6,0 of hoger zijn.
 • Havo 3: met een overgangsbewijs naar havo 4.
 • Havo 4.
 • Havo 5: je bent niet geslaagd.
 • Vwo 3: met een overgangsbewijs naar vwo 4.
 • Vwo 4.

De toelatingscommissie beslist of je wordt toegelaten tot de havo. De toelatingscommissie kijkt hiervoor naar je vooropleiding en je ontwikkeling (cijferlijsten, certificaten en dossier). Ook kijkt de commissie of je bij een van de informatiebijeenkomsten van het VAVO bent geweest.

Inhoud
De havo-opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Gemeenschappelijk deel
 • Profieldeel
 • Vrij deel
 • Profielwerkstuk
 • Culturele en kunstzinnige vorming (CKV)
 • Rekentoets

Gemeenschappelijk deel

 • Nederlands
 • Engels
 • Maatschappijleer
 • Profielwerkstuk
 • Culturele en kunstzinnige vorming (CKV)
 • Rekentoets

Profielen

1. Cultuur en Maatschappij

 • Geschiedenis
 • Frans of Duits

Profielkeuzevakken (2):
Kiezen uit aardrijkskunde, economie én uit kunst (beeldende vorming), Frans of Duits.

2. Economie en Maatschappij

 • Wiskunde A of B
 • Economie
 • Geschiedenis

Profielkeuzevak (1):
Kiezen uit aardrijkskunde, Frans, Duits of Management & Organisatie.

3. Natuur en Gezondheid

 • Wiskunde A of B
 • Biologie
 • Scheikunde

Profielkeuzevak (1):
Kiezen uit aardrijkskunde of natuurkunde.

4. Natuur en Techniek

 • Wiskunde B
 • Natuurkunde
 • Scheikunde

Profielkeuzevak (1):
Biologie.

Vrije deel
Bij alle profielen volg je nog een examenkeuzevak.

Kosten

 • Voor een WEB-leerling:
  Afhankelijk van het aantal vakken dat je volgt, zijn de schoolkosten voor dit schooljaar € 67,50 of € 87,50. Daarnaast betaal je ongeveer € 100,- per vak per schooljaar. Ook de schoolboeken zijn voor eigen rekening. Je kunt een tegemoetkoming voor studiekosten aanvragen. Kijk hiervoor op duo.nl.

 • Voor een uitbestede leerling:
  Afhankelijk van het aantal vakken dat je volgt, zijn de schoolkosten voor dit schooljaar € 87,50. De schoolboeken zijn gratis.

Waar kun je het VAVO volgen:

Harderwijk
Westeinde 31

Marijke Groeneveld

'Via VAVO bleek het mogelijk mijn doel te bereiken'

'Toen ik op de basisschool zat, kreeg ik jeugdreuma. Erg vervelend, daarom besloot ik wat lager in te stappen op de middelbare school. Ik begon op vmbo-kb, stroomde door naar vmbo-tl en startte de mbo-opleiding Directiesecretaresse. In die periode kreeg ik eindelijk de juiste medicijnen, waardoor ik me ineens een stuk beter voelde. Omdat ik mijn opleiding nogal saai vond, ging het gelijk kriebelen: het liefst wilde ik naar het hbo. Via het VAVO bleek het mogelijk om dat doel te bereiken. Ik volg nu havo 4 en 5. Dit jaar doe ik examen in het ene deel van de vakken, volgend jaar staat het andere deel op het programma. Fijn, want hierdoor kan ik me goed focussen. Elke week heb ik vier lessen van 2,5 uur en de rest van het schoolwerk doe ik thuis. Het zelfstandig werken gaat prima, omdat ik mijn diploma écht heel graag wil halen. Ik kijk uit naar het moment dat ik hem in mijn handen heb. Plan is dan om naar Amsterdam te gaan en te beginnen met de hbo-opleiding Sociaal-Juridische Dienstverlening. Ik heb er zin in!'

Aanmelden

Wil jij je aanmelden? Vul dan het aanmeldformulier in. We nodigen je daarna uit voor een informatiebijeenkomst. Om toegelaten te worden, is het is belangrijk dat jij er dan bent.
Na de bijeenkomst kun je je definitief aanmelden. Je krijgt meestal binnen twee weken daarna te horen of je bent toegelaten. Als het vakantie is, kan dit langer duren.