Welkom bij StartCollege
We helpen je op weg naar een mooie toekomst

Sociaal emotioneel

Augeo Online Cursus biedt steun aan vluchtelingenkinderen. De gratis cursus is gericht op hoe jij als docent de veerkracht en het herstel van jongeren kunt bevorderen in de klas. 

Voorlichtingsanimaties in het Nederlands, Arabisch, Tigrinya en Pools om psychische problemen bespreekbaar te maken. 

Seksualiteit: Een website van Rutgers met informatie over seksuele gezondheid in 16 talen


Handreikingen VO, PRO en MBO

Ojee, een Nt2 leerling in de klas! (vo-mbo)

Ojee, een Nt2 leerling in het Praktijkonderwijs

Handreiking VO (ISK)

Meer kansen met maatwerk voor nieuwkomersleerlingen (VO raad) Tolkentelefoon

Global tolk 


Vakken

Imat - Rekenen
De iMAT ('instrument Mathematics Anderstalig Thuistaal') staat voor een verzameling van visueel aantrekkelijke tools opgebouwd rond 5 thema's en als startpunt 10 talen.

Moedint2

Hier zijn moedertaalspecifieke problemen en kansen bij het leren van Nederlands te vinden, voor verschillende talen.