Entree basis

De Entreeopleiding van StartCollege is een 1-jarige opleiding waarin je ontdekt waar je talenten en interesses liggen. Dat doe je in een maatwerktraject. Je leert vooral door te doen: je werkt vaak aan opdrachten binnen en buiten de school en je loopt stage. Je kunt kiezen uit veel verschillende profielen/beroepsrichtingen.

Voor wie?
Deze opleiding is in de volgende situaties een goede keuze voor jou:

  • Je hebt nog geen diploma.
  • Je hebt praktijkonderwijs of een ander traject gevolgd en bent nu klaar voor een beroepsopleiding.

Iedereen van zestien jaar of ouder (peildatum: 1 augustus) kan de Entreeopleiding beginnen. Een vooropleiding is niet nodig. Ook als volwassene (tot 30 jaar) kun je de Entreeopleiding volgen. Dat kan bijvoorbeeld na een doorverwijzing van de gemeente, het UWV of in combinatie met een inburgeringstraject.

BOL of BBL?
Je kunt deze opleiding op twee manieren volgen: als BOL of BBL:

  • BOL (beroepsopleidende leerweg) is school plus stage. Je gaat overdag naar school en volgt een deel van je opleiding in de praktijk, bijvoorbeeld door stages en opdrachten.

  • BBL (beroepsbegeleidende leerweg) is leren én werken. Je gaat vaak maar één dag per week naar school en daarnaast werk je minimaal 16-24 uur per week in een erkend leerbedrijf.

In het plaatsingsgesprek kijken we wat voor jou de beste manier is.

Hoe werkt de Entreeopleiding?
Je start een Entreeopleiding met een algemeen deel. Hier maak je kennis met de profielen waaruit je kunt kiezen. We kijken wat het beste bij jou past. Daarna kies je een profiel. Daarbij gaan we je intensief coachen. We werken dan gelijk aan je sociale vaardigheden en aan het leren samenwerken met anderen. Daarnaast volg je lessen Nederlands, Rekenen en Leren, Loopbaan en Burgerschap.

Met deze opleiding haal je een mbo-diploma op niveau 1. Meestal doe je dat na twaalf maanden, maar sommigen al na vier of vijf maanden. Daarmee kun je aan het werk, of doorstuderen. Je kunt bij Landstede MBO doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 2, 3 of 4.

Uit welke profielen kun je kiezen?
Met een Entreeopleiding word je een ‘assistent’. Je hebt binnen een bedrijf of organisatie vaak een assisterende functie. Later doe je steeds meer zelfstandig. Je kunt kiezen uit de onderstaande profielen.

Samsom Tsegay - Entree

'Mijn motto is hard werken voor een mooie toekomst!'

Ik ben gevlucht uit Eritrea en ben nu twee jaar in Nederland. Ik doe de BBL-opleiding en werk daarnaast bij Morrenhof Jansen. Samen met mijn collega’s doe ik alles wat met elektriciteit te maken heeft. Ik werk met een vaste collega die mij goed begeleidt. Ik leer veel van hem, bijvoorbeeld wat de naam is van het gereedschap en hoe je elektriciteit aanlegt. Toen ik begon met werken vond ik het moeilijk, maar nu heb ik meer vertrouwen in mezelf om alles te doen. Ik ben steeds beter geworden in wat ik doe en wil graag nieuwe dingen leren. Ook op school leer ik veel. De docenten zijn super goed. Als ik iets niet begrijp leggen zij het goed uit en inspireren ons om hard te werken voor een goede toekomst. Aan het eind van dit schooljaar rond ik de Entreeopleiding af en ga ik verder studeren aan de mbo-opleiding Elektrotechniek. Ik heb heel veel zin om dat vak te leren. Ik wil een goede monteur worden. Mijn motto is hard werken voor een mooie toekomst!