Voorexamenjaar

Maak jij de overstap van vmbo-tl naar de havo? Of ben je leerling van de Internationale Schakelklas en kun jij naar de havo? En wil jij je bovendien goed voorbereiden op het centraal examen? Dan is het voorexamenjaar van StartCollege VAVO iets voor jou! In één schooljaar stomen wij je klaar voor het eindexamenjaar.

Voor wie
Het voorexamenjaar (havo 4) kun je doen als je 16 jaar of ouder bent en:

  • De overstap maakt van vmbo-tl naar de havo.
  • Een opleiding volgt bij de Internationale Schakelklas en kunt doorstromen naar de havo.

Door het (verplichte) voorexamenjaar wordt de stap van vmbo-tl naar havo makkelijker.

Inhoud
Je volgt de volgende vakken en doet mogelijk ook het profielwerkstuk:

  • Kernvakken: Nederlands, Engels en wiskunde op havo 4-niveau.
  • Maatschappijleer: op havo-eindexamenniveau.
  • 2 of 3 vakken: op havo-eindexamenniveau.
  • Voor de havo: een achtste vak op vmbo-tl-eindexamenniveau (vmbo-tl heeft 7 vakken, de havo 8).
  • Profielwerkstuk: op havo-eindexamenniveau.
  • Rekentoets (3F).

Goede begeleiding
Je krijg een eigen mentor. Dit is een docent bij wie je ook in de klas zit, dus je kunt makkelijk dingen met hem of haar bespreken. Sowieso heb je minstens twee keer per jaar een gesprek met je mentor.

Daarnaast houden twee leerlingbegeleiders jouw aanwezigheid en prestaties in de gaten. Als het nodig is gaan zij met jou in gesprek. Verder heb je bij elk vak een docent aan wie je al je vragen over dat vak kunt stellen.

Verder is er extra begeleiding voor rekenen, het profielwerkstuk en voor bedrijfseconomie.

Toelating

  • Voor vmbo-tl-leerlingen: vmbo-tl-diploma met een 6,6 gemiddeld als eindcijfer en een 6,0 gemiddeld voor het centraal examen. Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde moet het centraal examencijfer 6,0 of hoger zijn.
  • Voor ISK-leerlingen: het taalniveau is minimaal B1. Je hebt een diploma vergelijkbaar met vmbo-tl.

Lestijden
Elk vak heeft één lesmoment in de week.

Studiebelasting
Naast het bijwonen van de lessen moet je ervoor zorgen dat je genoeg tijd reserveert voor zelfstudie.

Waar kun je het VAVO volgen:

Harderwijk
Westeinde 31

Aanmelden

Wil jij je aanmelden? Vul dan het aanmeldformulier in. We nodigen je daarna uit voor een informatiebijeenkomst. Om toegelaten te worden, is het is belangrijk dat jij er dan bent.
Na de bijeenkomst kun je je definitief aanmelden. Je krijgt meestal binnen twee weken daarna te horen of je bent toegelaten. Als het vakantie is, kan dit langer duren.