Inburgering / volwasseneneducatie

Voor gealfabetiseerde anderstaligen die het inburgeringsexamen moeten of willen doen biedt het StartCollege diverse inburgeringscursussen. Je leert de Nederlandse taal en komt te weten hoe mensen in Nederland leven en werken. Na afloop doe je het officiële inburgeringsexamen. Ook heb je in sommige gevallen de mogelijkheid om al een startkwalificatie voor het mbo te behalen.

Samen met gemeenten bieden we gevarieerde cursussen. Met deze cursussen ondersteunen we vrijwilligers, helpen we laaggeletterden, leren we nieuwkomers de Nederlandse taal en begeleiden we ouderen en mensen met een verstandelijke beperking.