Verschillen, overeenkomsten en toekomstdromen van leerlingen uit het schakeltraject van de ISK

24 november 2021

Met de leerlingen uit het schakeltraject van de ISK is er gesproken over de verschillen, overeenkomsten en mogelijkheden die hier in Nederland misschien anders zijn dan in het land van herkomst met betrekking tot het onderwijs.


Het schakeltraject

Sinds dit jaar heeft het StartCollege een nieuw schakeltraject aan het repertoire toegevoegd. Het schakeltraject is een traject waar de ISK en Vavo samen optrekken om de getalenteerde ISK leerlingen via VAVO-VMBO naar MBO 3 of 4 te begeleiden. Met de steun van StartCollege directeur Henri van Werven, ISK/VAVO- teamleider Anne Marie van Dongen en coördinator/docent Ingrid Rietveld  groeit deze pilot uit tot een succesvol traject.

Leerlingen uit het schakeltraject zijn van over de hele wereld naar Nederland gekomen en worden bij de ISK voorbereid op uitstroom naar het reguliere onderwijs. De verschillen die de leerlingen ondervinden zijn groot. Er wordt een andere taal gesproken, er zijn verschillende religies of er worden uniformen gedragen. Verschillen die meer invloed hebben op de manier van leren wordt hieronder aandacht aan besteed.

Onderwijssystemen

In elk land is er een ander onderwijssysteem dat wordt gebruikt om de leerlingen van alles te leren. In Eritrea gaan ze bijvoorbeeld met 16 jaar naar een kostschool (een soort dienstplicht), waardoor ze op die leeftijd al op eigen benen leren staan. Op de Filippijnen bestaat een ranking systeem waardoor er veel druk ontstaat onder de leerlingen om de beste te worden. In Iran en Egypte heb je ‘rijke’ ouders nodig om naar een privéschool en goede universiteit te gaan. Wat de leerlingen fijn vinden aan het systeem in Nederland is dat er voor iedereen gelijke kansen zijn zonder dat geld, wie je ouders zijn of de school waar je op hebt gezeten een rol spelen.

Omgang

De leerlingen geven aan dat de omgang in hun land van herkomst tussen leraren en leerlingen anders is dan hier op de ISK. Op de ISK wordt er met de leerlingen op een persoonlijke, volwassen manier omgegaan en is er sprake van wederzijds respect. Leerlingen kunnen hier gesprekken voeren met leraren en hun mening geven. Dit is in het land van herkomst vaak anders voor de leerlingen. Het is er namelijk ongebruikelijk om met een leraar in gesprek te gaan omdat de hiërarchie een grote rol speelt.

Veiligheid

Bij de vraag wat de leerlingen het leukst vinden hier in Nederland op de ISK gaven de leerlingen het antwoord ‘de veiligheid’. Wanneer een leraar uit het land van herkomst vindt dat een leerling geen respect toont, kan dit er toe leiden dat de leerling (een fysieke) straf krijgt. Voorbeelden van respectloos gedrag zijn te laat komen of het huiswerk niet maken. De leerlingen vinden het fijn dat hier op de ISK veel met ze gepraat wordt en ze gehoord worden door de leraren. “Ze waren gewoon veel strenger. Ik maakte huiswerk om de straf die ik kon krijgen, terwijl ik dat nu doe omdat ik het ook graag wil leren”, aldus een leerling. Al vinden sommige leerlingen wel dat ze iets te snel een rood briefje krijgen. “Dit zou eigenlijk pas na 5 minuten te laat in de les moeten zijn in plaats van 2 minuten”, aldus een leerling.

Op de ISK krijgen leerlingen de mogelijkheid zich te ontwikkelen, Nederlands te leren en vervolgens door te stromen naar een opleiding die bij ze past in een veilige omgeving.