Uitvoer, succesfactoren en aandachtspunten van doorleer- en doorwerkcoaching werden besproken tijdens de masterclass Landstede Next op dinsdag 17 januari

18 januari 2023

Bij Doorleer-/werkcoaching gaat het om de nazorg richting studenten die met of zonder diploma Landstede verlaten. Het doel van Doorleer-/werkcoaching is de jongere een goede landing te laten maken op de arbeidsmarkt of vervolgopleiding. De coach vertelt tijdens de opleiding al over doorleer-/werkcoaching en houdt in het jaar na diplomeren (of stoppen met de opleiding) contact met de oud-student. Zo nodig neemt de coach contact met een loopbaancoach DLWC Landstede, die vervolgens contact heeft met organisaties die jongeren ondersteunen richting werk (bijv. loopbaanadvies, jobcoaching en bemiddeling naar werk). Onze samenwerkingspartners zijn Regionaal Mobiliteitsteams (Groei Vooruit), Werkgevers Service Punt en TIEM.

We kijken terug een mooie masterclass. De variëteit aan deelnemers (ISK, Pro, Entree en niv.2 opleidingen) maakte dat we breed in konden gaan op de rol van de doorleer-/werkcoach en de verschillen tussen opleidingen wat betreft uitvoer, succesfactoren en aandachtspunten. De projectleiders Guido Morsink, Henk Munneke en Jord Wissink hebben de actuele situatie toegelicht en we hebben samen vooruit gekeken naar 2024, het jaar waarin Nazorg een wettelijke taak wordt van het MBO.