Statushouders behalen Entreediploma bij StartCollege

12 juli 2019

Het was een bijzonder moment voor de studenten van StartCollege die het duale traject Inburgering en Entree (mbo-niveau 1) hebben gevolgd. Zij ontvingen deze week het welverdiende Entreediploma. Sinds mei 2017 kunnen statushouders bij StartCollege, onderdeel van Landstede Groep, het duale traject volgen. Deze week behaalde de eerste groep van het traject het Entreediploma.

Het duale traject is op verzoek van de regiogemeenten Harderwijk, Ermelo, Zeewolde, Putten, Nunspeet, Elburg en Nijkerk ontwikkeld.Tijdens het duale traject werken de studenten aan een duurzame toekomst. Naast dat zij twee a drie dagdelen in de week bezig zijn met de inburgeringscursus volgen zij de rest van de week de Entreeopleiding. Doordat de studenten de gehele week naar school gaan, leren zij de Nederlandse taal sneller en denken zij al na over hun toekomstplannen. ‘Tijdens het dualetraject Inburgering en de Entreeopleiding gaan de studenten onder andere aan de slag met oriëntatie op het beroep, burgerschap, rekenen, studieloopbaanbegeleiding en lopen ze stage bij een bedrijf. Ook werken de studenten aan de voorbereiding op het beroep naar keuze. De focus ligt op het ontdekken wie je bent, wat je wilt en kunt. StartCollege begeleidt de studenten bij het oriënteren op en het kiezen van een vervolgopleiding en een beroep en bekijkt in welke sector de kans op werk het grootste is’, vertelt projectleider Corry Mosterd van StartCollege.

Het traject duurt gemiddeld twee jaar, een aantal studenten heeft het traject zelfs binnen een jaar afgesloten. ‘Er is ontzettend hard gewerkt door de studenten. Het is mooi om te zien hoe zij tijdens dit traject een plek verwerven in de Nederlandse maatschappij en zeer gemotiveerd zijn om zich te ontwikkelen. Met dank aan de inzet van alle betrokkenen, zoals de docenten, klantmanagers van de gemeenten en vluchtelingenwerk, kunnen we samen met de studenten werken aan een duurzaam toekomstperspectief’, aldus Corry Mosterd. Van de studenten die het Entreediploma in ontvangst mochten nemen, stroomt een aantal van hen door naar een niveau 2 opleiding en gaat een aantal aan het werk.