StartCollege biedt onderwijs aan 140 Oekraïense leerlingen

8 november 2022

Sinds april volgen Oekraïense jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar onderwijs bij StartCollege. De leerlingen zijn verdeeld over drie locaties. In Zwolle volgen ze les aan de Rieteweg (44 leerlingen) en aan de Dokter van Deenweg (65 leerlingen). Ook zitten er in de De Meenthe in Steenwijk nog 31 leerlingen.

Bij de start van de lessen is veel ingezet op NT2-onderwijs (Nederlands als 2e taal).  Alle docenten spreken Nederlands. Voor de andere vakken staan Oekraïense docenten voor de klas. Dit is ook de voertaal van de lessen. De leerlingen krijgen, afhankelijk van de locatie, onder andere wiskunde, creatieve vakken, Oekraïense taal en literatuur, Engels, sport en mentorgerichte lessen.

Uitdagingen
Het enthousiasme bij de lessen is over het algemeen groot, toch staan we voor enkele uitdagingen. “De Oekraïense leerlingen zijn onder te verdelen in twee groepen. De eerste groep zijn de leerlingen die in Nederland willen blijven, zij zijn heel gemotiveerd om Nederlands te leren. De tweede groep van leerlingen die niet in Nederland willen blijven hebben weinig motivatie om Nederlands te leren, ze missen hun familie in Oekraïne. Het is een uitdaging om deze leerlingen bij de les te betrekken.” Aldus Olga Bijker, NT2 docent.

Daarnaast is het lastig voldoende docenten voor alle vakken te vinden, in het bijzonder voor NT2. Ook is het vinden van geschikte huisvesting een uitdaging. De gemeenten hebben hier een speciale rol in, die ze goed oppakken. Zo heeft gemeente Zwolle een kantoorgebouw laten ombouwen tot lesruimte. In Steenwijk heeft de gemeente het theatergebouw de Meenthe beschikbaar gesteld als leslocatie. Verder hebben ze de klassen voorzien van laptops en een digiboard.

Landstede zorgt voor de inschrijving van de leerlingen, de deskundigheidsbevordering van docenten en het bestellen van lesmaterialen.

 

 

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan contact op met Nona Hully, nhully@landstede.nl