Combinatietraject StartCollege en Landstede MBO vergroot succeservaring student

18 februari 2021

Stel je bent net gezakt voor het eindexamen, maar je wilt niet nog een jaar op het voortgezet onderwijs blijven. Wat doe je dan? Voor deze leerlingen bieden StartCollege en Landstede MBO een oplossing; een combinatietraject waarbij de leerling zowel de entreeopleiding (mbo-niveau 1) als een opleiding op niveau 2, 3 of 4 volgt. ‘Het mooie is dat je al gelijk kunt starten met de opleiding van jouw keuze’, aldus Damaris, één van de studenten die het combinatietraject volgt.

Studenten die uitvallen op het voortgezet onderwijs kunnen doorstromen naar de entreeopleiding als opstap naar een mbo-opleiding op niveau 2, 3 of 4. ‘Maar ook studenten die bijvoorbeeld voor één vak gezakt zijn voor het eindexamen of studenten die eigenlijk meer aankunnen tijdens de entreeopleiding mogen dit combinatietraject volgen. We kijken natuurlijk goed of het traject bij de student past, wat de reden is dat de student het diploma niet heeft gehaald, wat de student nodig heeft en wat de mogelijkheden zijn. Elk traject is maatwerk en iedere student wordt persoonlijk benaderd’, legt Willianne Boon van StartCollege uit.

Gelijk starten met de opleiding naar keuze
Damaris is één van de studenten die het combinatietraject bij StartCollege en Landstede MBO volgt. ‘Ik was gezakt voor mijn vmbo-tl-examen en ik wilde het jaar niet opnieuw doen. Dit leek mij de beste oplossing. Ik kan met dit traject al gelijk de opleiding doen die ik wil volgen. Ik zit momenteel in het eerste jaar van de opleiding Maatschappelijke Zorg (MZ) op niveau 3. Vier dagen in de week volg ik deze opleiding. Eén dag in de week volg ik vakken bij de entreeopleiding. De entreeopleiding heb ik nodig. Ik moet hier de examens halen om vervolgens ook de opleiding op niveau 3 te kunnen afronden. Dit is prima te doen. Als ik vragen heb, word ik goed geholpen. Bij de entreeopleiding heb ik 1 coach en bij MZ zelfs 3. Dat is fijn omdat er dan altijd wel iemand is die je kan helpen. Ook hoef ik sommige vakken niet dubbel te volgen.’ Willianne: ‘We stemmen met de opleiding op niveau 2, 3 of 4 de vakken af, zodat de student geen dubbel werk krijgt. Een voorbeeld hiervan is dat studenten één stage doen voor beide profielen.’

Niveauverschil minder groot
Op de locatie in Raalte, waar zowel StartCollege als Landstede MBO zijn gevestigd, is het bij veel opleidingen mogelijk om het combinatietraject te volgen. Er zijn samenwerkingen met de opleidingen Maatschappelijke Zorg, Dienstverlening, Verkoop en de groene opleidingen. Overigens vinden de combinatietrajecten het meest plaats met de niveau 2-opleidingen. Willianne: ‘Dit komt omdat het basisdeel van niveau 2 redelijk gelijk is aan de eisen en doelen van de entreeopleiding. Dit maakt de overstap voor de student makkelijker omdat het niveauverschil minder groot is. Maar ook voor studenten die een opleiding op niveau 3 of 4 willen volgen, zijn er veel mogelijkheden.’

Student staat centraal
Het traject biedt studenten de mogelijkheid om, zonder studievertraging, te starten met de opleiding naar keuze en tegelijkertijd een startkwalificatie voor het mbo te behalen. Een mooie samenwerking tussen de verschillende opleidingen waarin de student centraal staat. Door de juiste begeleiding en door te kijken wat bij de student past en wat hij/zij nodig heeft, wordt voortijdig uitval voorkomen en de succeservaring voor de student vergroot.