Carmel College, StartCollege en Landstede MBO slaan handen ineen om voortijdig schooluitval tegen te gaan

10 juni 2020

Het Carmel College, StartCollege en Landstede MBO hebben de handen ineengeslagen om voortijdig schooluitval binnen het vmbo te voorkomen. Sinds dit schooljaar kunnen vmbo-leerlingen die, wegens omstandigheden, uitvallen een maatwerkroute volgen. Binnen deze route stromen zij via het vmbo door naar de entreeopleiding (mbo-niveau 1) van StartCollege en vervolgens naar een mbo-niveau 2-opleiding van Landstede MBO. Door de samenwerking tussen de drie scholen hoeven de leerlingen niet van school te wisselen. Zij volgen de opleidingen op hun eigen school, het Carmel College. ‘Zonder dit traject was het mij niet gelukt om de entreeopleiding te doen’, aldus Jill, een van de studenten die de maatwerkroute heeft gevolgd.

‘Dit schooljaar zijn we op het Carmel College gestart met de nieuwe afdeling. Er is een  groep leerlingen die, om wat voor reden dan ook, tussen wal en schip raakt. Om te voorkomen dat deze leerlingen ook daadwerkelijk uitvallen is deze route ontwikkeld in samenwerking met StartCollege en Landstede MBO. Het biedt een extra uitvalsbasis voor deze leerlingen. Voor sommige leerlingen is het namelijk prettiger om de entreeopleiding en de mbo-niveau 2-opleiding in de vertrouwde omgeving van de eigen school te volgen’, vertellen Jelske Stegeman en Robert Hulsman, docenten binnen het maatwerktraject.

Jill is een van de studenten die dit schooljaar gestart is met de maatwerkroute. ‘Ik kon wegens ziekte anderhalf jaar niet naar school. Toen dit weer lukte had ik de keuze om de entreeopleiding op het Carmel College te volgen. In het begin had ik een slecht beeld over entree, maar nu ben ik blij dat ik het toch heb gedaan. Het onderwijs was best lastig omdat ik een tijd geen school heb gehad, maar de begeleiding was gelijk vanaf het begin heel goed. De docenten zien je. Ze kijken eerst heel goed naar jou als persoon, hebben door als er iets aan de hand is en helpen je bij het oplossen ervan. Pas als het stabiel is, ga je verder met school en het leren, daar krijg je ook de tijd voor.’ Jelske: ‘Het voordeel van deze route is dat je mag herstellen als het even niet zo goed gaat. In het regulier onderwijs is dat niet altijd mogelijk. Bij de entreeopleiding kijken we wat de student nodig heeft, want een student leert nou eenmaal beter als het vanuit het hart komt. Jill is daar een goed voorbeeld van. Toen zij er klaar voor was om te leren, zat zij in een flow en heeft ze in korte tijd heel veel bereikt. Dat is precies waar het om gaat. Studenten moeten eerst aan zichzelf werken voordat ze verder kunnen in het onderwijs.’

De studenten gaan vijf dagen in de week naar school. Drie dagen volgen zij theorielessen en twee dagen in de week staan in het teken van stage. Zij worden begeleid door vaste docenten. Robert: ‘Elke student krijgt een maatwerktraject. We zoeken naar de manier van onderwijs die werkt voor de student. Daarnaast zorgen we dat de randvoorwaarden goed zijn. Door veel met de studenten te praten en niet over hen, door er voor hen te zijn en door bewustwording zorgen we ervoor dat hij of zij aan leren toekomt. Je merkt dit ook aan de ontwikkeling van de studenten. In het begin durven ze niet te laten zien dat leren best moeilijk is, maar zodra ze vertrouwen krijgen in zichzelf maken ze grote stappen.’

Jill rondt over een paar weken de entreeopleiding af en start volgend schooljaar met de mbo-opleiding op niveau 2. ‘Uiteindelijk wil ik doorstromen naar de niveau 4-opleiding Juridische Dienstverlening.’ Door de samenwerking met StartCollege en Landstede MBO worden studenten goed begeleid in de doorstroom naar een hoger niveau. Zo kan een student binnen het traject alvast een aantal dagen in de week de lessen volgen bij Landstede, dat naast het Carmel College is gevestigd.

Jill: ‘Zonder deze route was het mij niet gelijk gelukt om de entreeopleiding te volgen. Ik was het niet meer gewend om naar school te gaan en mijn vertrouwen in mensen was laag. Als ik een reguliere route had gevolgd had dit veel tijd gekost. Ik heb geleerd om weer naar school te gaan en heb weer vertrouwen in mezelf en in anderen.’

Dit schooljaar rondt de eerste groep studenten die deze route hebben gevolgd de entreeopleiding af en stromen komend schooljaar door naar mbo-niveau 2. Jelske: ‘Het was voor ons aan het begin van het schooljaar heel spannend om hiermee te starten, maar het is gelukt. Als wij ervoor kunnen zorgen dat studenten zoals Jill vertrouwen in zichzelf krijgen en een mooie toekomst tegemoet gaan, dan zijn wij super trots. Dat wij daar als docenten bij mogen helpen is het mooiste werk van de wereld!’